Ingeniør/sivilingeniør, offshoreteknologi

Styre forefallende risikoanalyser og vurdere tekniske sikkerhetssystemer som brann og gass, slukkesystemer, ballast- og lensesystemer o.a.

De fleste med denne utdanningen jobber i olje- og gassindustrien, men utdanningen gir ikke bare offshorebaserte jobber. Mange jobber på land og gjerne i andre næringer. Med denne utdanningen kan du få deg jobb både offshore og på land, og du har faglig samarbeid med blant annet materialteknologen.

Drift og vedlikehold er en fordypning som ligger nært opp til HMS-fagene. Arbeidsoppgaver som kan være aktuelle er så som å styre forefallende risikoanalyser du skal  vurdere tekniske sikkerhetssystemer som brann og gass, slukkesystemer, ballast- og lensesystemer o.a. Andre ting kan være kvalitetssikring av modifikasjoner og driftstekniske løsninger mht teknisk sikkerhet eller å gi sikkerhetsteknisk støtte til driftsenheten.

De fleste som har denne faglige bakgrunnen jobber på land, men utdanningen gir også mulighet for jobber offshore.
Andre fordypninger som Marin og undervann er særlig aktuell når det gjelder de fremtidige undervannsoperasjonene vi ser på f.eks Snøhvit og Ormen lange.

Spesialiseringen Materialteknologi har fokus på materialer som er viktig for offshoreindustrien. Det legges vekt på mekaniske egenskaper og metaller (mekanisk metallurgi, metalliske materialer, faststoffmekanikk, bruddmekanikk, FEM), korrosjon, samt de viktigste ikke-metalliske materialer, som kompositter og polymerer.


De fleste med denne utdanningen jobber i olje- og gassindustrien, men utdanningen gir ikke bare offshorebaserte jobber. Mange jobber på land og det er også mange som jobber i andre næringer.

 

Del på Facebook