Automatiker

Montere, bygge opp, installere, observere og drive feilsøkning ved automatiserte installasjoner

Beskrivelse: 
Automatikere arbeider med de automatiserte maskinene og prosessene som benyttes innen den del av industrien som produserer og fremstiller alle mulige produkter.

Automatikerens jobb vil være å montere, bygge opp, installere, observere og drive feilsøkning ved bedriftens automatiserte installasjoner. De utfører arbeid hvor måling av tidsvariabler omdannes til signaler, som sendes mottas, analyseres og vurderes, for deretter å danne grunnlag for beslutninger og elektromekaniske inngrep.

Fagområdene innen automasjon består i hovedsak av:
-elektroteknikk
-måle- og reguleringsteknikk
-elektronikk
-data

Automatikerne skal kunne plannlegge arbeidet ut fra tegninger, skisser og arbeidsbeskrivelser. De skal kunne kontrollere at arbeidet blir utført etter kvalitets- og sikkerhetsbestemmelser. De skal også kunne bygge opp og feilsøke på elektromekaniske styringer i lavspenningsanlegg.

I stor grad er automatikerne med på å utforme tekniske løsninger i forbindelse med automatisering av produksjonsprosesser. Derfor er oppfinnsomhet en viktig egenskap for en automatiker.

Personlige forutsetninger:
Du må ha interesse for å løse tekniske problemer,
være tålmodig, kreativ, nøyaktig og ha god evne til
kvalitetsvurdering. Du må også kunne takle uforutsette
hendelser og løse problemene som oppstår.


Del på Facebook