Artikkelbilde


Om Verdensklasse.no

Verdensklasse.no er opprettet av Norsk olje og gass, og er et hjelpemiddel for elever og lærere i ungdomsskolen og den videregående skole, spesielt med tanke på Prosjekt til fordypning, Programfag til valg og real- og teknologifagene. Besøk oss også gjerne på facebook.com/iVerdensklasse.

Tilpasset skolene
Informasjonen på verdensklasse.no er i så stor grad som mulig tilpasset læreplanene i skolene. Vi har lagt ut faglig stoff og lenker til aktuelle nettsteder. Verdensklasse.no vil også etter hvert inneholde oppgaver tilpasset nivået på de ulike klassetrinnene. Dermed kan både elever, lærere og rådgivere bruke sidene som et nyttig verktøy i skolehverdagen.

Utdanningsverktøy
For elever som er jakt etter en utdanning eller et yrke og for skolerådgivere vil nettstedet være en grundig innfallsport til landets viktigste industri. Ved hjelp av utog.no vil alle som ønsker det få en innføring i aktuelle utdannings- og yrkesveier til olje- og gassindustrien - enten det er via rene beskrivelser av yrker og utdanninger eller via filmer og annen tekst. 

Norsk olje og gass
Norsk olje og gass står bak verdensklasse.no. Olje- og gassnæringen er storforbrukere av realister/teknologer og fagutdannete mennesker. Dermed har industrien en egeninteresse i at ungdommer velger fag som er aktuelle for næringen. Samtidig mener industrien at satsing på real- og teknologifag er en forutsetning for at Norge skal lykkes som kunnskapsnasjon. Verdensklasse.no inneholder derfor mye generelt stoff om de aktuelle fagene.

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Medlemsbedriftene i OLF representerer kjernen i den norske petroleumsvirksomheten. Norsk olje og gass er en landsforening i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon.

 Dersom du har spørsmål om verdensklasse.no kontakt oss på firmapost@norog.no.

Del på Facebook