Artikkelbilde


De skaper framtiden

Unge realister er ofte på farten både i Norge og i utlandet for å følge opp forskningsprosjekter innenfor olje- og gassproduksjon. Å utvikle ny teknologi blir stadig viktigere i industrien.

Sivilingeniørene Kristin Gjerstad Jacobsen (23), Amelie Descousse (24) og Ronny Hanssen (31) har jobber hvor landegrenser er uten betydning. De arbeider i forskningsavdelingen i et internasjonalt oljeselskap.

– Selskapet er opptatt av å gi de ansatte internasjonal erfaring. Neste år er det mulig jeg blir utstasjonert i Frankrike, sier Ronny. Og ser ikke direkte lei seg ut.

På jakt etter siste nytt 
Olje- og gassindustrien arbeider hele tiden med å utvikle ny teknologi og å finne nye løsninger for å få opp mest mulig olje og gass. Hvert år bruker industrien flere hundre millioner kroner på å utvikle nye tekniske løsninger til bruk på olje- og gassfeltene. Derfor er industrien hele tiden på  jakt etter mennesker som kan finne fram til de nye løsningene.

I tillegg til å være faglig dyktige, må de som blir ansatt i forskningsavdelingene vise gode evner til samarbeid. Mye av jobben består i å lete i markedet etter ny teknologi, og å jobbe sammen med andre faggrupper for å finne gode løsninger på framtidens utfordringer.
Da må de ansatte både ha kunnskap om teknologien, kjenne markedet og være flinke relasjonsbyggere.

Variasjon 
Sivilingeniøren Ronny har allerede fire år bak seg i oljebransjen. Før han startet i forskningsavdelingen, arbeidet han med installasjon av rørledninger i Nordsjøen.
– I denne bransjen er det gode muligheter for å kunne jobbe med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver både i Norge og i utlandet. Veien er ikke lang fra kortsiktige driftsoppgaver til langsiktige forskningsoppgaver, sier han.

Ingen ende 
Kristin har så vidt begynt å oppdage alle mulighetene oljebransjen kan tilby. Hun har nettopp avsluttet diplomoppgaven sin ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Oppgaven fikk hun skrive i oljeselskapets internasjonale forskningsavdeling.
– Da jeg fikk muligheten til å avslutte studiene i et oljeselskap, var jeg aldri i tvil om at jeg måtte takke ja. Her skjer det noe nytt hele tiden. Folkene som jobber i bransjen, er vant til å tenke nytt. Derfor tar utfordringene aldri slutt, sier hun.

Utvekslingsprogram 
Amelie er kjemiingeniør og opprinnelig fra byen Le Mans i Frankrike. Et utvekslingsprogram har ført henne til Stavanger og Norge.
– Her har jeg spennende oppgaver samtidig som jeg får oppleve en helt annen kultur. Teamarbeid både internt i vårt selskap og med ansatte fra andre oljeselskap, gjør at det er ekstra spennende å være her, sier hun.

Skiller olje, vann og gass 
Kristin er sivilingeniør i prosesskjemi og Ronny er sivilingeniør i prosess- og flerfaseteknikk. På samme måte som for kjemiingeniøren Amelie, er oppgaven deres å bidra med de beste løsningene for først å produsere, og deretter skille olje, gass og vann.
– På mindre oljefelt blir det for dyrt å bygge plattformer. Derfor må vi komme opp med løsninger som gjør det lønnsomt å utvinne olje fra mindre felt, understreker Ronny.

Utfordrende jobb 
Diplomoppgaven til Kristin har bestått i å utvikle nye metoder for å skille olje, gass og vann.
– Prosessen foregår i såkalte separatorer. Jeg har jobbet med å utvikle en metode der elektroder blir brukt for å fjerne vann fra oljen. For meg som student, har det vært spennende å jobbe i team med mer erfarne folk, sier hun. Verdens lengste 

Løsningen – og framtiden – er å bygge ut olje- og gassfeltene på havbunnen. Fra feltene ute i havet blir det bygget rørledninger inn til anlegg på land. Utbyggingen av Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest er et eksempel på en slik løsning. Her vil alle installasjonene være på havbunnen og olje, gass og vann vil bli transportert gjennom verdens lengste rørledning inn til land.
– I reservoarene finnes det både olje, gass og vann. På større felt blir blandingen separert på installasjonene ute i havet. En slik løsning blir for dyr på nye og mindre felt. Derfor leder selskapene olje, gass og vann i ett rør inn til land og skiller olje, gass og vann der, sier Ronny

Realfag – en selvfølge 
Kristin er ikke i tvil om at hun vil anbefale andre å studere realfag og å sikte seg inn mot olje- og gassbransjen.
– Du får jobbet med ting du ser konkrete resultater av. I tillegg åpner det seg en hel verden av jobbmuligheter – alt fra å arbeide tett med utvinning og produksjonen av olje og gass ute i Nordsjøen til å jobbe med spennende oppgaver på land. De store mulighetene til å kombinere teori og praksis gjør at jeg ser for meg et langt arbeidsliv i bransjen, sier hun.

Kristins vei til yrkeslivet...
• Videregående skole med fordypning i matematikk, kjemi og fysikk
• Master i prosesskjemi fra NTNU

Ronnys vei til yrkeslivet...
• Videregående skole med fordypning i matematikk, kjemi og fysikk
• Master i Prosess- og flerfaseteknikk fra NTNU  

Amelies vei til yrkeslivet...
• Videregående skole i Frankrike med fordypning i realfag
• Kjemiingeniørstudier i Nancy i Frankrike  

Del på Facebook