Artikkelbilde


Utvikler en liten revolusjon

Sivilingeniør Karl Olav Haram er med i et team som kan spare industrien for milliarder av kroner. De må bare klare å konstruere en ekstremt avansert undervannskompressor først.

Noen år etter at olje og gass har begynt å strømme opp fra reservoarene, faller trykket i brønnene slik at innholdet ikke kommer opp uten hjelp.

– Det vanlige er å øke trykket i brønnene ved hjelp av kompressorer om bord på en plattform, sier Karl Olav. Han er tilknyttet Ormen Lange-prosjektet.

Vil ned på bunnen
Ormen Lange-feltet blir i utgangspunktet bygget som et gassfelt uten installasjoner på havoverflaten. Med dagens teknologi må operatørene likevel ut med en plattform når trykket i brønnene blir for lavt.

– For å få ned kostnadene, arbeider vi med å utvikle en undervannskompressor. Klarer vi oppgaven, kan vi spare 5–6 milliarder kroner bare på Ormen Lange, sier Karl Olav.

Vedlikeholdsfritt
Pålitelighet er et sentralt stikkord i utviklingen av undervannskompressoren.
– Den ferdige kompressoren vil veie noe sånt som 150 tonn. Kompressorstasjonen vil kreve like mye strøm som rundt 20.000 bolighus for å kunne komprimere gassen i brønnen. Å heise den opp til overflaten for reparasjoner vil koste store summer. Derfor må vi være sikre på at vi lager utstyr som er så godt som vedlikeholdsfritt, sier Karl Olav.

Designfasen
Teamet som arbeider med å utvikle den nye undervannskompressoren, har lange tidshorisonter på arbeidet. Utstyret blir ikke satt i drift før i år 2014 eller 2016.

– Vi arbeider med å sette sammen komponenter som allerede finnes på en ny måte. For øyeblikket er vi i designfasen, sier Karl Olav. Å ha god tid er viktig. Ingeniørene må være helt sikre på at utstyret virker før det kan plasseres på 900 meters dyp på Ormen Lange-feltet.

– Vi vil etter hvert bygge en prototype, som skal testes ut på grunnere havdyp først, sier han.

Nyskaping
Karl Olav trives i en jobb der han får være med på å utvikle ny teknologi.
– Når vi starter på prosjekter som dette, vet vi ikke hvor vi ender. Vi vet ikke engang om vi lykkes. Derfor legger alle som jobber med prosjektet, mye arbeid ned i å nå målet. Dermed blir det også et fagmiljø i stadig utvikling. Det er også spennende at arbeidet vi gjør vekker interesse i hele industrien. Utstyr som dette, vil bety mye for mange olje- og gassfelt på norsk sokkel og ellers i verden, sier Karl Olav.


  Karl Olavs vei til yrkeslivet...

Videregående skole med fordypning i matematikk og fysikk
Master i Marin teknikk fra NTNU

Del på Facebook