Artikkelbilde


FAKTA om olje- og gassindustrien

Fra fossil til velferd! Olje- og gassindustrien skaper framtid av fortiden. Her gir vi deg en grunnleggende oversikt over oljehistorien i Norge, velferdsutvikling, dannelsen av olje og gass, utbygging og produksjon - og alt annet som har med olje- og gassindustrien å gjøre.

Du vil også finne lenker som leder deg videre til andre nettsteder med nyttig informasjon. Informasjonen på denne siden er kvalitetssikret, og kan brukes i skolearbeid.

Del på Facebook

 

snarvei
Det blir funnet olje i Nordsjøen
«Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.»
> Les mer
snarvei
Dannelsen av olje og gass
Jorda ble dannet for omtrent 4,6 milliarder år siden. Vi kan bestemme alderen til forskjellige bergarter rundt om i verden i millioner og milliarder av år på grunnlag av kunnskap om radioaktiv nedbrytning av forskjellige grunnstoffer og kunnskap om fossiler.
> Les mer
 
snarvei
Leting etter olje og gass
Oljeleting er en komplisert oppgave der eksperter fra mange forskjellige fagområder samarbeider. Avanserte geofysiske data og geologiske modeller er nødvendig for å skaffe best mulig kunnskap om interessante leteområder. Ser vi bort fra en begrenset letevirksomhet på Svalbard, foregår all leting på norsk område til havs.
> Les mer
snarvei
Utbygging og produksjon
Når det er funnet olje eller gass, blir det boret avgrensningsbrønner for å bestemme hvor stort feltet er. Hvis feltet er økonomisk lønnsomt, blir det besluttet å bygge det ut. Gassfelt må i tillegg ha en avtale for salg av gass. Oljeselskapene utarbeider en plan for utbygging og drift av feltet (PUD) som blir oversendt myndighetene for godkjenning. Fra et felt er funnet til det er i produksjon, kan det gå opp til 15 år, og i enkelte tilfeller lenger.
> Les mer
 
snarvei
Transport
Olje fra feltene i Nordsjøen og Norskehavet blir fraktet til land enten gjennom rørledning eller med tankskip. Skal oljen transporteres med skip, installeres det egne lastebøyer i nærheten av produksjonsplattformen.
> Les mer
snarvei
Miljø
Norsk olje- og gassindustri medfører utslipp til luft og utslipp til sjø. Industrien har de siste årene investert milliarder av kroner i miljøteknologi. Samtidig er flere av olje- og gasselskapene langt framme i arbeidet med forskning og utvikling av alternative energiformer.
> Les mer
 
snarvei
Videreforedling
Olje og gass brukes til to hovedformål: som energikilde (kraftproduksjon, drivstoff) og som råstoff til petrokjemisk industri.
> Les mer
snarvei
Sikkerheten
Da oljealderen kom til Norge for 30 år siden, hadde vi ingen erfaring med oljeutvinning. Ingen i hele verden hadde erfaring med utvinning i et så værhardt område som Nordsjøen. I starten ble det mye læring, alvorlige ulykker og ettertanke. Utviklingen var rask. Rundt 1990 ble Norge gradvis anerkjent som en foregangsnasjon når det gjaldt sikkerhet til havs.
> Les mer
 
snarvei
Betydningen for samfunnet
Tidlig i 1960-årene var det få nordmenn som trodde det var mulig å finne olje og gass i Norge. Det var i araberlandene man kunne finne slikt. Riktignok var det gjort store gassfunn på land i Nederland, men var det mulig at olje og gass også kunne finnes lenger nord?
> Les mer
snarvei
Framtiden
I dette hundreåret er det viktig for Norge å kunne påvise og utvinne mer olje og gass, og ikke minst å gjøre små forekomster lønnsomme. Vi må kunne utvinne olje på lønnsom basis også i tider da prisen på verdensmarkedet er lav. For å klare det må vi forbedre oss på flere områder.
> Les mer