Miljø

Norsk olje- og gassindustri medfører utslipp til luft og utslipp til sjø. Industrien har de siste årene investert milliarder av kroner i miljøteknologi. Samtidig er flere av olje- og gasselskapene langt framme i arbeidet med forskning og utvikling av alternative energiformer.

Del på Facebook

 

snarvei
Utslipp til sjø
Etter 40 år med oljevirksomhet i Nordsjøen er det ikke bevist at virksomheten har skadet livet i havet. Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å bli bedre på miljøtiltak.
> Les mer
snarvei
Utslipp til luft
Utvinning av olje og gass er energikrevende. Plattformen er på mange måter en liten by med prosessanlegg og boligområder. Kraften produseres i store gassturbiner eller med gass- og dieselmotorer.
> Les mer
 
snarvei
Bravo-utblåsningen
I 1977 skjedde akkurat det som ikke skulle skje i Nordsjøen. Under vedlikeholdsarbeid på Bravo-plattformen oppstod det en feil ved monteringen av en sikkerhetsventil, og oljen stod til værs i en ukontrollert utblåsning.
> Les mer
snarvei
Fornybar energi
Fra å være rene olje- og gasselskaper arbeider de fleste store oljeselskapene også med utviklingg av fornybare energikilder, det være seg vindkraft, bølgekraft eller hydrogen. Oljeselskapene arbeider også med håndtering og rensing av CO2-utslipp.
> Les mer