Transport av olje og gass

Olje fra feltene i Nordsjøen og Norskehavet blir fraktet til land enten gjennom rørledning eller med tankskip. Skal oljen transporteres med skip, installeres det egne lastebøyer i nærheten av produksjonsplattformen.

På nye felt har laste­systemer under vann blitt vanlig. Oljen føres fra lagringstanker på plattformen via rørledninger under vann til lastebøyen, der den pumpes om bord i spesialbygde tankskip. Gass fra norske felt transporteres gjennom verdens største undervanns rørledningsnett.

Kjøles ned
For at gassen skal kunne fraktes med tankskip, må den kjøles ned, slik at den går over til flytende form. Nedkjøling er en komplisert og kostbar prosess som krever store produksjonsanlegg. Derfor er det foreløpig ikke hensiktsmessig å bruke teknikken på plattformer til havs, selv om teknologien eksisterer på tegnebrettet.  

I forhold til transport med skip er det kostbart å legge rørledninger. Man utnytter derfor det eksisterende transportnettet maksimalt ved å knytte flest mulig felt til nettet. På grunn av de store kostnadene er det nødvendig å ha salgs­avtalene klare før man bygger nye rørledninger og setter gassproduksjonen i gang.
Det er begrenset tilgang på lagringskapasitet for gass på kontinentet.  

Olje og gass i samme rør  
Tidligere måtte gassen renses for bestanddeler som ville gå over til flytende form under transport i rørledning. Utfelling av væske i rørledningen under transport kan føre til ujevne trykkforhold og skader på rørledningssystemet. Vann kan føre til rustproblemer og isdannelse som kan plugge igjen ledningen.
I dag kan væske og gass transporteres i én og samme rørledning. Dette forenkler produksjonsutstyret om bord på plattformene, reduserer kostnadene og effektiviserer transporten. Denne tofaseteknikken gjør det mulig å føre gass fra et felt direkte til land for bearbeiding der.
Fra Trollfeltet blir ubehandlet gass, som består av kondensat, våtgass og vann, transportert til land for videre behandling.  

Spesialfartøy  
Rørledningene blir lagt av spesialfartøyer. Stålrør blir sveiset sammen til ett rør, som gradvis blir senket ned på bunnen. Røret har på forhånd fått et beskyttende lag av betong og gummiasfalt som skal hindre rust og skader fra skipsanker, fiskeredskaper osv.
På utsatte strekninger graves ledningene ned eller dekkes over med sandsekker eller spesielle dekkematter. På enkelte punkter på ledningen bygges det pumpestasjoner som holder trykket i ledningen og strømmen av gass ved like.  

Rørledningene blir regelmessig ettersett og vedlikeholdt. En rekke fjernstyrte innretninger med måleinstrumenter sendes regelmessig gjennom ledningene for å kontrollere at alt er i orden og for å fjerne avsetninger i røret. Dykkere og miniubåter kontrollerer dem på utsiden og registrerer rust og slitasje. Skulle det være nødvendig, kan deler av rørledningen skiftes ut.

Del på Facebook